สถานีวิทยุในเครือกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชน  กวป.

*คลื่นสันติธรรมพลังประชาธิปไตย FM 88.15 MHz.   ผอ. สมศักดิ์ ( ป๋าศักดิ์ )

*คลื่นผู้กล้าประชาธิปไตย FM.90.25 MHz.      ผอ. ชาญ  ( หนุ่ม โคราช )         

*คลื่นกวป. กลาง FM 104.10 MHz.    ผอ.สมศักดิ์  ,  ศรรักษ์  มาลัยทอง           

*คลื่นเสียงสนั่นรักษ์ เรดิโอ FM 107.40 MHz. และ FM 91.75 MHz.  ผอ. เอกสุรีย์  ( ติ๋ม ไพเพอร์เด็นท์ )

*คลื่นเรดสกิล เรดิโอ FM 96.35 MHz. และ FM 103.15 MHz.   ผอ. สมชาติ นาคบรรจง ( บอสสมชาติ )

*คลื่นสามวาอัพเดท FM 104.85 MHz     ผอ.แดงสามวา ( แดงสามวา พาโห่ )            

*คลื่นธุรกิจรากหญ้าประชาธิปไตย FM 90.25 MHz  ผอ. ไพวรรณ ( ข้าวเหนียว แอลเอ )